Nụ cười mỹ nhân chỉ dành cho đấng anh hùng-Hãy cùng trải nghiệm thế giới võ hiệp tình duyên đích thực tại Cửu Long Tranh Bá 9d-tmd

Hướng dẫn tân thủ gia nhập game.

Ngày tạo: 19/10/2018 19:31

Kể từ ngày 19/10/2018 server sẽ hộ trợ.
Vào tạo nhân vật sau đó vào game.
Tiếp theo đó chọn nhân vật ra màn hình chờ rồi lại vào lại game sẽ được lên thẳng LV 198 và 99,99% EXP.
Các bạn làm nhiệm vụ lần đầu gặp mặt tại đàn hương và + hết điểm ngũ khí rồi trả nhiệm vụ sẽ lên LV 199 và nhận quà 199 là sét H4.
làm nhiệm vụ vào phái.Các vật phẩm vào phái được bán tại hợp phì NPC gần thủ kho hợp phì có thằng già.
LV 205 quà hỗ trợ tân thủ.
LV 210 quà hỗ trợ 1 bộ kỳ thường 7 ngày.
Đồ hỗ trợ tân thủ được bán trên hợp phì gần thủ kho có shop mill hỗ trợ.
Code có tất cả như sau.
1 Code tín vật nâng cấp :HHVQ-137
2 Code deco nam :DPDAA-ML
3 Code deco nữ :DPDAA-NL
Các bạn mới vào game được nhận thêm 1 vũ khí + 15 tân thủ từ GM.Ibox Nguyễn Thùy Linh Với nội dung tên ID hoặc nhân vật.Loại vũ khí để mình cho.

Quà online có sự thay đổi.Mỗi giờ có 7 rương Fam và 1 kỳ lân bảo rương+EXP x2.
Triam quái 201 làng 4 tây tạng để nhận rương Fam nguyên liệu và rương linh dược từ 2-10.