Nụ cười mỹ nhân chỉ dành cho đấng anh hùng-Hãy cùng trải nghiệm thế giới võ hiệp tình duyên đích thực tại Cửu Long Tranh Bá 9d-tmd

Kỳ lân bảo rương cập nhật vật phẩm mới 19/10/2018

Ngày tạo: 19/10/2018 19:35

Thông báo.

Kỳ lân bảo rương chúng tôi sẽ cập nhật thay đổi mỗi định kỳ.Và mỗi kỳ sẽ có các vật phẩm khac chứa trong game.

Kỳ lân bảo rương kỳ 2 này xuất hiện những thứ sau đây.

1 Bạch Hổ Châu

2 Kim Long Châu.

3 +2

4 Hàn tích ảnh côn lôn đai.(Linh Long)

5 Hàn tích ảnh côn lôn phục hạp (Nội Y)

Và các vật phẩm lagg .nguyên liệu khác có bên trong