Nụ cười mỹ nhân chỉ dành cho đấng anh hùng-Hãy cùng trải nghiệm thế giới võ hiệp tình duyên đích thực tại Cửu Long Tranh Bá 9d-tmd

Danh Hiệu !
Môn Phái Danh Hiệu Yêu Cầu
Cái Bang Cái Bang tu luyện đệ tử Gia nhập môn phái
Cái Bang nhất kết đệ tử Quyết định chức trách
Cái Bang nhị kết đệ tử Hoàn thành Quyết chiến tiền dạ 3
Cái Bang tam kết đệ tử Hoàn thành ĐLH chuyển cấp lần 2
Bí Cung Bí Cung tu luyện đệ tử Gia nhập môn phái
Bí Cung tỳ nữ Quyết định chức trách
Bí Cung ngọc nữ Hoàn thành Quyết chiến tiền dạ 3
Bí Cung huyền nữ Hoàn thành ĐLH chuyển cấp lần 2
Thiếu Lâm Thiếu Lâm tu luyện đệ tử Gia nhập môn phái
Thiếu Lâm sa di Quyết định chức trách
Thiếu Lâm hành giả Hoàn thành Quyết chiến tiền dạ 3
Thiếu Lâm tu hành tăng Hoàn thành ĐLH chuyển cấp lần 2
Lục Lâm Lục Lâm tu luyện đệ tử Gia nhập môn phái
Lục Lâm vô căn nha/td> Quyết định chức trách
Lục Lâm bạch cân nha Hoàn thành Quyết chiến tiền dạ 3
Lục Lâm hắc cân nha Hoàn thành ĐLH chuyển cấp lần 2
Võ Đang Võ Đang tu luyện đệ tử Gia nhập môn phái
Võ Đang đạo phiên Quyết định chức trách
Võ Đang đạo nhân Hoàn thành Quyết chiến tiền dạ 3
Võ Đang đạo sĩ Hoàn thành ĐLH chuyển cấp lần 2
Ma Giáo Ma Giáo tu luyện đệ tử Gia nhập môn phái
Ma Giáo ma tông Quyết định chức trách
Ma Giáo sứ giả Hoàn thành Quyết chiến tiền dạ 3
Ma Giáo sử lệnh Hoàn thành ĐLH chuyển cấp lần 2


Danh Hiệu Phong Vân Lục

Danh Hiệu Thành Tựu Phong Vân Lục Hiệu Quả
Thiết Đảm Hổ Tâm Ngọc Đỗng Song Xuy 12 thành Hận nữ đăng thiên Tăng 5 phòng thủ
Tăng 5 phòng thủ khí công
Nguyệt hạ giai nhân Kiệu Cưới Tăng 50 phòng thủ
Tăng 50 phòng thủ khí công
Phản hồi 1% sát thương vật lý