Nụ cười mỹ nhân chỉ dành cho đấng anh hùng-Hãy cùng trải nghiệm thế giới võ hiệp tình duyên đích thực tại Cửu Long Tranh Bá 9d-tmd

Thành Tựu !

Thành tựu thể hiện mức độ trưởng thành của nhân vật. Thành tựu được chia thành 20 tầng. Mỗi tầng gồm 12 thành, sau khi đạt được 12 thành, bằng hữu phải vận khí điều tức để qua tầng kế tiếp.


Tầng Tên Gọi Level
Tầng 0 Lvl 0
Tầng 1 Vong Ngã Chi Cảnh Lvl 1 - Lvl 12
Tầng 2 Ngưng Thần Nhập Khí Huyệt Lvl 13 - Lvl 24
Tầng 3 Ngọc Đổng Song Xuy Lvl 25 - Lvl 36
Tầng 4 Chu Thiên Hỏa Phù Lvl 37 - Lvl 48
Tầng 5 Dương Quang Nhị Hiện Lvl 49 - Lvl 60
Tầng 6 Ngũ Long Phụng Thánh Lvl 61 - Lvl 72
Tầng 7 Nhật Nguyệt Hợp Bích Lvl 73 - Lvl 84
Tầng 8 Ngọc Nhị Kim Hoa Lvl 85 - Lvl 96
Tầng 9 Ngũ Khí Triều Nguyên Lvl 97 - Lvl 108
Tầng 10 Tam Hoa Tụ Đỉnh Lvl 109 - Lvl 120
Tầng 11 Xích Xà Thấu Quan Lvl 121 - Lvl 132
Tầng 12 Thiên Hoa Nan Truy Lvl 133 - Lvl 144
Tầng 13 Phản Phác Quy Chân Lvl 145 - Lvl 156
Tầng 14 Cải Lão Hoàn Đồng Lvl 157 - Lvl 168
Tầng 15 Đăng Phong Tạo Cực Lvl 169 - Lvl 180
Tầng 16 Tọa Thoát Nhập Vong Lvl 181 - Lvl 192
Tầng 17 Hư Không Phấn Toái Lvl 193 - Lvl 204
Tầng 18 Đăng Tiên Lvl 205 -Lvl 216
Tầng 19 Thiên Thần Lvl 217- Lvl 228
Tầng 20 Thiên Ngoại Tiên Lvl 229 - Lvl 240