Nụ cười mỹ nhân chỉ dành cho đấng anh hùng-Hãy cùng trải nghiệm thế giới võ hiệp tình duyên đích thực tại Cửu Long Tranh Bá 9d-tmd

Thiên đại cao thủ !

Hạng Tên Nhân vật Level Môn phái
Hạng 1 ---[--TNT--- 132 Lục lâm
Hạng 2 ---ssTss--- 132 Cái bang
Hạng 3 [12L7] 132 Võ đang
Hạng 4 __UY__ 132 Võ đang
Hạng 5 _SnowrFlake_ 132 Ma giáo
Hạng 6 3h1Duoc1Cai 132 Lục lâm
Hạng 7 CuiBap 132 Cái bang
Hạng 8 DevilLeg 132 Ma giáo
Hạng 9 DonalTrum 132 Ma giáo
Hạng 10 Doremi 132 Cái bang
Hạng 11 Geisha 132 Lục lâm
Hạng 12 Hina 132 Lục lâm
Hạng 13 KeDocHanh--- 132 Ma giáo
Hạng 14 LaMuaThu 132 Lục lâm
Hạng 15 Nhoc 132 Lục lâm
Hạng 16 ShyLin 132 Cái bang
Hạng 17 ThienMaDe 132 Ma giáo
Hạng 18 TinhAnhEM 132 Thiếu lâm
Hạng 19 Tu-Ha_Ma-Anh 132 Bí cung
Hạng 20 XaTaoRaTy 132 Võ đang
Hạng 21 ------BatHoi 130 Cái bang
Hạng 22 ----ANX---- 130 Lục lâm
Hạng 23 ThaoZuZu 130 Võ đang
Hạng 24 Game-Master 128 Thiếu lâm
Hạng 25 RRRR 128 Lục lâm
Hạng 26 RuouQuenSau 128 Ma giáo
Hạng 27 LaraNguyen 127 Bí cung
Hạng 28 Thaobeo 124 Lục lâm
Hạng 29 BaoQ 121 Lục lâm
Hạng 30 ILU 121 Lục lâm
Hạng 31 [Pi]-za 118 Ma giáo
Hạng 32 EmHang 118 Võ đang
Hạng 33 Pe-Mi 118 Cái bang
Hạng 34 _Hacker_ 117 Cái bang
Hạng 35 2Phut8Cai 117 Bí cung
Hạng 36 ToKoRo 117 Ma giáo
Hạng 37 [N]uNhiHong- 115 Ma giáo
Hạng 38 TrucMai 113 Bí cung
Hạng 39 HangEm 109 Võ đang
Hạng 40 --[OmeGa]--- 108 Ma giáo
Hạng 41 _Thanh_Mai_ 104 Bí cung
Hạng 42 Luu]H[Duc 104 Lục lâm
Hạng 43 [1]-Remote 102 Thiếu lâm
Hạng 44 Shizuka 102 Ma giáo
Hạng 45 -[Cau]- 98 Võ đang
Hạng 46 12Ly7 98 Thiếu lâm
Hạng 47 LemonOG 98 Ma giáo
Hạng 48 Anh 97 Lục lâm
Hạng 49 HellAngels 97 Bí cung
Hạng 50 ToKhatNhi 97 Cái bang
Hạng 51 Baosa 95 Võ đang
Hạng 52 [XG]_Boom 92 Ma giáo
Hạng 53 Vuongkiem 90 Võ đang
Hạng 54 [CuteBaby] 87 Võ đang
Hạng 55 ----TrauThan 86 Lục lâm
Hạng 56 [N]hap-Ma 85 Thiếu lâm
Hạng 57 __Pet-War__ 82 Ma giáo
Hạng 58 Dragons 80 Võ đang
Hạng 59 Hit-Le 73 Cái bang
Hạng 60 Song_Kiem 73 Võ đang
Hạng 61 Cay-All 72 Cái bang
Hạng 62 Lucky-Boy 72
Hạng 63 ThapThat 72 Lục lâm
Hạng 64 TieuLinh 72 Ma giáo
Hạng 65 ViemMaLaoTo 70 Ma giáo
Hạng 66 Potter 66 Bí cung
Hạng 67 minhduc 65 Cái bang
Hạng 68 -_-Spartacus 64
Hạng 69 ----Bem---- 62 Ma giáo
Hạng 70 XG_Boom 62 Ma giáo
Hạng 71 MeoMeo 61 Lục lâm
Hạng 72 -Cao-Thu- 60
Hạng 73 NewCode 60 Ma giáo
Hạng 74 YuaMikami 60 Bí cung
Hạng 75 DoiCoDoc 59 Ma giáo
Hạng 76 -Kugold--- 57 Võ đang
Hạng 77 [-D3K-] 57 Cái bang
Hạng 78 LyNhaKy 55 Ma giáo
Hạng 79 [_LinhLong_] 53 Cái bang
Hạng 80 Hoang_Dung 52 Võ đang
Hạng 81 KieuNhi 51 Lục lâm
Hạng 82 l-TranTran-l 51 Lục lâm
Hạng 83 ---God 50 Lục lâm
Hạng 84 ThienMa 50 Ma giáo
Hạng 85 Doanh-Doanh 49 Ma giáo
Hạng 86 Hoa_Chanh 49 Bí cung
Hạng 87 Shinichi 49 Ma giáo
Hạng 88 Tien_Tien 49 Bí cung
Hạng 89 -Friday- 48 Ma giáo
Hạng 90 asd 48 Cái bang
Hạng 91 Hoai-Tam 46 Bí cung
Hạng 92 duc_truong 45 Thiếu lâm
Hạng 93 Vu-Nhi 45 Võ đang
Hạng 94 -HangEm 44
Hạng 95 LanhHuyet 43 Ma giáo
Hạng 96 [CB]_Fast 41 Cái bang
Hạng 97 NupaChi 40 Bí cung
Hạng 98 HanQuoc 39 Cái bang
Hạng 99 KhiHu 38 Ma giáo
Hạng 100 ___Shin___ 37 Ma giáo